ภาพถ่ายพรรณไม้ในโรงเรียน


27. ประดู่กิ่งอ่อน
28. ปัตตาเวีย
29. ปาล์มขวด
30. ปีบ
31. โป๊ยเซียน
32. แปรงล้างขวด
33. ปรงญี่ปุ่น
34. พลับพลึงขาว
35. พิกุล
36. พญาสัตบรรณ
37. โพขี้นก
38. เฟื่องฟ้า
39. เฟิร์นใบมะขาม
40. ฟ้าทะลายโจร
41. มะกรูด
42. มะขาม
43. มะขามเทศ
44. มะยม
45. มะพร้าว
46. โมกบ้าน
47. หมากนวล
48. หมากผู้หมากเมีย
49. หม่อน
50. รำเพย
51. ลีลาวดี ลั่นทม
52. ว่านหอยแครง ,ว่านกาบหอย