กระถินบ้าน

                                                                                                                        เมล็ดแก่

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้  กระถินบ้าน                                                                                                     รหัสพรรณไม้  7-36000-006-002/3

                    ไม้พุ่ม  ทรงพุ่มรูปทรงกระบอก  สูง  9  เมตร  กว้าง   3  เมตร  เป็นพืชบก ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  เปลือกลำต้นอ่อนสีน้ำตาลอมเขียว  ต้นแก่สีน้ำตาล  ขรุขระ  ไม่มียาง ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น  ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง  2 – 5  มิลลิเมตร  ยาว  0.7  -  1.8  มิลลิเมตร  ใบมีขน ท้องใบมีนวล  เรียงสลับ  แผ่นใบรูปแถบ  ปลายใบแหลม โคนเฉียง  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อแบบกระจุกแน่น  ดอกออกตามซอกใบ  กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น  5  แฉก  สีขาว   กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น  5 แฉก ดอกอ่อนสีเขียว  ดอกแก่สีขาวนวลกลมฟู   รูประฆัง  เกสรตัวผู้มีหลายอัน  สีขาว  เกสรตัวเมียหลายอัน  สีขาว  รังไข่เหนือวงกลีบ  ดอกมีกลิ่นหอม  ผลเดี่ยว  ผลแห้งแก่แล้วแตก  แบบฝักถั่ว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลอมแดง ฝักแบน  ออกเป็นพวง   มี 20-22  เมล็ด เมล็ดอ่อนสีเขียว  แก่สีน้ำตาล  รูปแบนปลายด้านหนึ่งแหลมด้านหนึ่งมน 
            ยอดอ่อน  ฝักอ่อน  และเมล็ดในฝักแก่ใช้เป็นอาหาร  ดอก รสมัน บำรุงตับ แก้เกล็ดกระดี่ขึ้นตา  ราก ขับลม ขับระดูขาว เป็นยาอายุวัฒนะ  เมล็ด ใช้ถ่ายพยาธิตัวกลม   เมล็ดกระถินสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับหลายชนิด เช่น สายสร้อย เข็มกลัด เข็มขัด  


รายงานผลการเรียนรู้

ชื่อพันธุ์ไม้  กระถินบ้าน                                                                                                     รหัสพรรณไม้  7-36000-006-002/1

                    ไม้พุ่มเป็นพืชบกพบอยู่กลางแจ้ง  สูง  9  เมตร  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  ผิวลำต้นหยาบขรุขระ  เห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน  ต้นอ่อนสีน้ำตาลอมเขียว  ต้นแก่สีน้ำตาล ไม่มีน้ำยาง  ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น  ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง  2 – 5  มิลลิเมตร  ยาว  0.7  -  1.8  มิลลิเมตร  ใบมีขน  เรียงสลับ  แผ่นใบรูปแถบ  ปลายใบแหลม โคนเฉียง  ขอบใบเรียบ  ท้องใบมีนวล  ดอกช่อแบบกระจุกแน่น  ดอกออกตามซอกใบ 1 – 3  ช่อ    มีสีขาวนวลกลมฟู  กลีบดอกอ่อนสีเขียว  กลีบแก่สีขาวนวล  เกสรตัวผู้มีหลายอัน  เกสรตัวเมียหลายอัน  ดอกมีกลิ่นหอม  ผลออกเป็นพวง   แต่ละผลเป็นฝักแบน  อ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลอมแดง มี 20-22 เมล็ด เมล็ดอ่อนสีเขียว  แก่สีน้ำตาล  รูปแบนปลายด้านหนึ่งแหลมด้านหนึ่งมน 
            ยอดอ่อน  ฝักอ่อน  และเมล็ดในฝักแก่ใช้เป็นอาหาร  ดอก รสมัน บำรุงตับ แก้เกล็ดกระดี่ขึ้นตา  ราก ขับลม ขับระดูขาว เป็นยาอายุวัฒนะ  เมล็ด ใช้ถ่ายพยาธิตัวกลม   เมล็ดกระถินสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับหลายชนิด เช่น สายสร้อย เข็มกลัด เข็มขัด  ในชนบทนิยมปลูกกันเป็นแนวรั้วบ้าน
                                                                                                                                                                                       นายฐิติภณ  ทวยประเสริฐ  ชั้น  ม.6/1