กระถินณรงค์

                                                                                                                        ผลแห้ง

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้  กระถินณรงค์                                                                                                              รหัสพรรณไม้  7-36000-006-001/4

                    ไม้ต้น  ทรงพุ่มรูปทรงกลม  สูง  18.5  เมตร  กว้าง  เมตร  เป็นพืชบก   ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  เปลือกลำต้นอ่อนสีเขียวปนน้ำตาล  ต้นแก่สีน้ำตาล  แตกเป็นเส้น  ไม่มียาง  ใบประกอบขนนกสองชั้น  ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง  2–4  เซนติเมตร  ยาว 7 - 18  เซนติเมตร  เรียงตัวบนกิ่งแบบเรียงสลับ  แผ่นใบรูปเคียว  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบสอบเรียว  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อแบบหางกระรอก  ออกดอกตามซอกใบและปลายกิ่ง  กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก  สีเหลือง   กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก  สีเหลือง  รูปปากเปิด   เกสรตัวผู้มีจำนวนมาก  สีเหลือง   เกสรตัวเมียมีจำนวนมาก  สีเหลืองอ่อน  รังไข่เหนือวงกลีบ  มีกลิ่นหอม   ผลแห้งแก่แล้วแตกแบบฝักถั่ว  ผลอ่อนสีเขียว  ผลแก่มีสีน้ำตาล  ฝักแบน  ลักษณะพิเศษของผลม้วนบิดเป็นวง 1-3 วง  เมล็ดมี  5-12 เมล็ด  สีน้ำตาลดำเป็นมัน รูปร่างแบน

                               เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง  ทำเครื่องเรือน  และอุตสาหกรรมกระดาษ รายงานผลการเรียนรู้

ชื่อพันธุ์ไม้  กระถินณรงค์                                                                                                              รหัสพรรณไม้  7-36000-006-001/3

                    ไม้ต้นเป็นพืชบกพบอยู่กลางแจ้ง  สูง  18.5  เมตร  ทรงพุ่มกว้าง  4  เมตร  รูปทรงกลม  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  ผิวลำต้นแตกเป็นเส้น  เห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน  ต้นอ่อนสีเขียว-น้าตาล  ต้นแก่สีน้ำตาล  ไม่มีน้ำยาง  ใบประกอบขนนกสองชั้น  ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง  2 – 4  เซนติเมตร  ยาว  7  -  18  เซนติเมตร  เรียงตัวบนกิ่งแบบเรียงสลับ  แผ่นใบรูปเคียว  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบสอบเรียว  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อแบบหางกระรอก  ออกดอกตามซอกใบและปลายกิ่ง  ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม  โคนกลีบเลี้ยงติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก โคนกลีบดอกติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก  เกสรตัวผู้สีเหลืองมีจำนวนมาก  รังไข่เหนือวงกลีบ  ผลแห้งเเตก  เป็นฝักแบน ผลอ่อนสีเขียว  ผลแก่มีสีน้ำตาลและแตกออกทั้งสองด้าน  ลักษณะพิเศษของผลม้วนบิดเป็นวง 1-3 วง  เมล็ดสีน้ำตาลดำเป็นมัน 5-12 เมล็ด  รูปร่างแบน

            เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง  ทำเครื่องเรือน  และอุตสาหกรรมกระดาษ  นิยมปลูกให้เป็นร่มเงาตามอาคาร
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                      นายฐากูร   รักถาวร ชั้น   ม.6/1