ประดู่กิ่งอ่อน

                                                                                                                        ผลแห้ง

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้  ประดู่กิ่งอ่อน                                                                                                         รหัสพรรณไม้  7-36000-006-027/10

             ไม้ต้น ทรงพุ่ม รูปกรวย  สูง  13  เมตร กว้าง  7  เมตร เป็นพืชบก  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  เปลือกลำต้นอ่อนสีน้ำตาล  ต้นแก่สีน้ำตาลเข้ม  แตกเป็นเส้น  มียาง  ไม่มีสี ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่  ใบอ่อนสีเขียว  ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง  4 – 5  เซนติเมตร  ยาว  6 -  8  เซนติเมตร  โคนก้านใบมีหูใบ  2  อันเรียงตัวบนกิ่งแบบเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมน  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อแบบกระจะ  ออกดอกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง  กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน  มี  4  กลีบ  สีเขียว   กลีบดอก  แยกจากกัน  5  กลีบ  สีเหลือง รูปดอกถั่ว  เกสรเพศผู้ 10 อัน สีเหลือง  ก้านชูอับเรณูติดกันเป็น 2-3 กลุ่ม  เกสรเพศเมียมี 1 อัน สีเหลือง รังไข่ใต้กึ่งวงกลีบ  มีกลิ่นหอม  ผลเดี่ยว  ผลสด เมล็ดเดี่ยว  ผลอ่อนสีเขียว   ผลแก่สีน้ำตาล รูปกลมแบนมีปีกโดยรอบ  ผลแก่ไม่แตก  เมล็ด 1 เมล็ดต่อผล สีน้ำตาล  รูปร่างกลมแบน 
             เนื้อไม้  ใช้ทำสิ่งปลูกสร้าง  นำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาแก้เสมหะ แก้ไข้  แก้เลือดกำเดาไหล  ใบอ่อน นำมาตำให้ละเอียดใช้กากพอกแผลที่เป็นฝี