สนประดิพัทธ์

ผลแก่


สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้  สนประดิพัทธ์                                                                                                              รหัสพรรณไม้  7-36000-006-059/2
                       ไม้ต้น  ทรงพุ่มรูปร่ม  สูง  9  เมตร  กว้าง  43  เมตร  เป็นพืชบก   ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  เปลือกลำต้นอ่อนสีน้ำตาล  ต้นแก่น้ำตาลอมดำ  แตกสะเก็ด  ไม่มียาง  ใบเดี่ยว  ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง  0.1  เซนติเมตร  ยาว  20  -  25  เซนติเมตร  ใบสามารถถอดปล้องได้  เรียงสลับบนกิ่ง  แผ่นใบรูปเข็ม  ปลายใบแหลม โคนใบแหลม  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อแบบหางกระรอก  ออกดอกตามกิ่ง  ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก  เกสรตัวผู้มี  1  อัน  สีน้ำตาล  รูปกระบอก  เกสรตัวเมียมี  1  อัน  สีน้ำตาลเทา  รังไข่เหนือวงกลีบ  ไม่มีกลิ่น  ผลเดี่ยว  ผลแห้งแก่แล้วแตกเป็นช่อง  ผลอ่อนสีเขียวมีขนสีแดง  ผลแก่สีน้ำตาล  ผลกลม  อยู่ในกลีบประดับย่อย  เมล็ด มีจำนวนมาก  สีน้ำตาล  รูปร่างกลมเล็ก
             เนื้อไม้  ทำเฟอร์นิเจอร์ ปาร์เก้  เสาโป๊ะ  เสากระโดงเรือ เสาเข็ม  ไม้กระดาน  ไม้ฝา  ทำฟืนและถ่าน