ถั่วแปปม่วง (ดอง)

    


สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้  ถั่วแปบม่วง                                                                                                   รหัสพรรณไม้  7-36000-006-076/10
                     ไม้เลื้อย  ทรงพุ่มรูปกระบอก  สูง  3.5  เมตร  กว้าง  4  เมตร  เป็นพืชบก ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองไม่ได้  ใช้ลำต้นเกี่ยวพัน  เปลือกลำต้นส่วนล่างสีเขียว  ส่วนบนสีม่วง  ผิวลำต้นเรียบ  ไม่มียาง  ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว  สีเขียว  จำนวนใบย่อย  3  ใบ  แผ่นใบย่อยกว้าง  4-6  เซนติเมตร  ยาว  5-10  เซนติเมตร    ใบเรียงสลับ  แผ่นใบรูปไข่  ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนมน  ขอบใบเรียบ  ดอกออกเป็นช่อกระจะ  ตามซอกใบ  ตามลำต้นหรือกิ่ง   กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยก  3  แฉก  สีเขียวปนม่วง  กลีบดอกแยกจากกัน  3  กลีบ  สีม่วง  เป็นรูปดอกถั่ว   เกสรตัวผู้มี 3  อัน สีเหลือง   เกสรตัวเมีย  1  อัน  สีเหลือง  ส่วนรังไข่อยู่เหนือวงกลีบ  ดอกไม่มีกลิ่น   ผลเดี่ยวแบบผลสดฝักถั่ว  ผลอ่อนสีม่วงอ่อน  ผลแก่สีม่วงเข้ม   ผลรูปร่างแบนยาวและโค้งงอ  ปลายผลเป็นจะงอย  เมล็ดจำนวน  3-6  เมล็ดต่อฝัก   เมล็ดอ่อนสีเขียว  เมล็ดแก่สีน้ำตาลดำ  รูปไข่กลม 
             ฝักอ่อน  นำมาแกงส้ม  ซุบแบบอาหารอีสาน  ลวกจิ้มกับน้ำพริก  อาจใช้ปลูกเป็นอาหารสัตว์  ใช้ต้นต้มเป็นยาแก้เจ็บคอ  รากแก้โรคซาง  เมล็ดต้มต้านอาการอักเสบ  ไม่นิยมปลูกบริเวณบ้าน  เพราะ  “แปบ”  ใกล้เคียงกับ  “ปอบ”  ที่เปรียบเสมือนสิ่งชั่วร้าย