เฟื่องฟ้า (แห้ง)
สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  เฟื่องฟ้า         รหัสพรรณไม้  7-36000-006-038/26

            ไม้รอเลื้อย  ทรงพุ่มรูปร่ม  สูง  3  เมตร  กว้าง  2.5  เมตร  เป็นพืชบก   ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  เปลือกลำต้นอ่อนสีน้ำตาลปนเขียว  ต้นแก่สีน้ำตาลเข้ม  แตกเป็นสะเก็ด   ลำต้นมีหนามคมแหลม  ติดอยู่เป็นระยะๆ   ไม่มียาง  ใบเดี่ยว  ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  กว้าง  3-5  เซนติเมตร  ยาว 4-8  เซนติเมตร  ลักษณะพิเศษของใบเป็นมัน  เปราะง่าย  เรียงตัวบนกิ่งแบบสลับ รูปรีหรือรูปไข่  ปลายใบแหลม  โคนใบมน  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อแบบช่อกระจุก  ออกตามลำต้นหรือกิ่ง  กลีบเลี้ยงแยกกัน   5  กลีบสีเขียว  กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน  สีขาวปลายแผ่แบนขอบย่น  รูปกรวย  เกสรตัวผู้  5  อัน  สีเหลือง  เกสรตัวเมีย  1  อัน  สีเหลือง  รังไข่กึ่งไต้วงกลีบ  ดอกไม่มีกลิ่น   ผลเดี่ยว  ผลแห้ง ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดี่ยว  ผลอ่อนสีเขียว  ผลแก่สีน้ำตาล  กลม  เมล็ดมี  5  พู ติดกับเปลือก  สีน้ำตาล  เมล็ดกลม  
            ดอกใช้ชุบแป้งทอดรับประทานกับน้ำจิ้ม  คนไทยโบราณมีความเชื่อว่า หากบ้านใดปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้เป็นไม้ประจำบ้าน จะสามารถช่วยสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น เนื่องจากต้นเฟื่องฟ้าเป็นพรรณไม้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งไม้ประดับ”  หนามแหลมทิ่มแทงให้เกิดบาดแผลและเป็นหนองได้