เข็มแดง (แห้ง)รายงานผลการเรียนรู้
ชื่อพันธุ์ไม้  เข็มญี่ปุ่น  เข็มแดง รหัสพรรณไม้  7-36000-006-008/3

        ไม้พุ่ม  ทรงพุ่มกลม  สูง  0.4 เมตร  ความกว้างทรงพุ่ม 0.8  เมตร  พืชบก ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  เปลือกลำต้นอ่อนสีเขียว  ต้นแก่สีเขียวอมดำ เรียบ  ไม่มียาง  ใบเดี่ยว  ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง  1. 2 –1. 6  เซนติเมตร  ยาว  2  -  3  เซนติเมตร  เรียงตัวบนกิ่งแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก  แผ่นใบรูปขอบขนาน  ปลายใบแหลม โคนใบมน  ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจุกออกดอกตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน  4  แฉก  สีขาวแกมเขียว  กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันปลายแยก  4-6  แฉก สีส้มแดง รูปดอกเข็ม  เกสรตัวผู้ มี  4  อัน  สีขาว เกสรตัวเมีย  1  อัน  สีแดง แยกเป็นสองแฉก  รังไข่เหนือวงกลีบ   ไม่มีกลิ่น  ผลเดี่ยวผลสดเมล็ดเดียวแข็ง  ผลอ่อน สีเขียว  ผลสุกสีดำ  รูปร่างกลม  มี 1  เมล็ด สีน้ำตาลแดง  รูปร่างเมล็ดกลม
        ราก มีสรรพคุณ  ขับเสมหะ แก้กำเดา แก้บวม แก้โรคตา แก้ท้องเสีย ช่วยเจริญอาหาร แก้ปวดประสาท บำรุงไฟธาตุ ดอก ช่วยเจริญอาหาร แก้ปวดประสาท แก้บิด แก้ท้องเสีย  ความเชื่อ  ดอกเข็มนิยมนำมาปลูกเพื่อเสริมสิริมงคลภายในบ้าน และนำมาประกอบพิธีไหว้ครู เพราะหมายถึงความมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม