คูน (แห้ง)สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  คูน  ราชพฤกษ์ รหัสพรรณไม้  7-36000-006-011/2

            ไม้ต้น  ทรงพุ่มรูปร่ม  สูง  14  เมตร  กว้าง  6  เมตร  เป็นพืชบก  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  เปลือกลำต้นอ่อนสีขาวปนเทา  ต้นแก่สีเทา  แตกเป็นเส้น ไม่มียาง  ใบประกอบขนนกปลายคู่  ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง  3 –6  เซนติเมตร  ยาว  8  -  12  เซนติเมตร  เรียงตัวบนกิ่งแบบเรียงสลับ  แผ่นใบรูปขอบขนาน  ปลายใบแหลม โคนใบมน  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อแบบกระจะ  ดอกออกตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงแยกจากกัน  มี  5   กลีบ  สีเขียวอ่อน   กลีบดอกแยกจากกัน  5  กลีบ  สีเหลืองสด  รูปไข่  เกสรตัวผู้ มี  10  อัน  สีเหลือง เกสรตัวเมีย 2 อัน  สีเหลือง  รังไข่เหนือวงกลีบ   ไม่มีกลิ่น  ฝักสดและผลแห้ง ฝักกลมยาว  ผลอ่อน สีเขียว ฝักแก่สีน้ำตาลดำเกลี้ยง   เมล็ดมีจำนวนมาก  เมล็ดรูปรีแบน 
            ลำต้นใช้ทำเสา  เนื้อในสับไว้สำหรับกินหมากของคนแก่  นิยมปลูกเป็นไม้มงคลไว้หน้าบ้าน  คนอีสานใช้ใบประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ