นนทรี (แห้ง)สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  นนทรี รหัสพรรณไม้  7-36000-006-023/2

            ไม้ต้น  ทรงพุ่มรูปร่ม  สูง  20 เมตร  กว้าง  8  เมตร  เป็นพืชบก  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  เปลือกลำต้นอ่อนสีเขียว  ต้นแก่สีเทาอมดำ  ขรุขระ  ไม่มียาง  ใบประกอบขนนกสองชั้น ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง  0. 3 –0. 6  เซนติเมตร  ยาว  1.8  -  2  เซนติเมตร  เรียงตัวบนกิ่งแบบเรียงตรงข้าม  แผ่นใบรูปขอบขนาน  ปลายใบมน โคนใบเบี้ยว  ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจะออกดอกตามซอกใบ  กลีบเลี้ยงแยกจากกันมี  5  กลีบ  สีเขียวปนน้ำตาล  กลีบดอกแยกจากกัน  5  กลีบ  ดอกตูมสีน้ำตาล  ดอกบานสีเหลืองสด รูปกากบาท  เกสรตัวผู้มี  10  อัน  สีเหลือง  เกสรตัวเมียมี  1  อัน  สีขาว  รังไข่เหนือวงกลีบ  มีกลิ่นหอม  ผลแห้งแก่แล้วไม่แตกแบบฝักถั่ว  สีน้ำตาล  รูปร่างแบน  มีเมล็ด 1 – 4  อันต่อฝัก  สีน้ำตาลอมเหลือง รูปร่างแบนแข็ง
            ยอดและฝักอ่อนใช้เป็นอาหาร  เปลือกลำต้นมีรสฝาด  เคี่ยวกับน้ำแก้อาการท้องเสีย  และใช้สมานแผลได้  นำเปลือกทำสีย้อมผ้าบาติกลำต้นใช้ก่อสร้าง  ทำเครื่องเรือน