ปัตตาเวีย (แห้ง)สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ปัตตาเวีย รหัสพรรณไม้  7-36000-006-028/2

            ไม้พุ่ม  ทรงพุ่มรูปร่ม  สูง  3  เมตร  กว้าง  1.5  เมตร  เป็นพืชบก ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  เปลือกลำต้นอ่อนสีเทา  ต้นแก่สีเทาอมดำ  ขรุขระ  มีน้ำยาง สีขาวใส  ใบเดี่ยว ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง  3 –6  เซนติเมตร  ยาว  7  -  11  เซนติเมตร  มีหูใบเป็นหนามเล็กๆ  ผิวด้านบนของใบมีสีเขียวเข้ม  ผิวด้านล่างสีเขียวอมแดง   เรียงตัวบนกิ่งแบบเรียงสลับ แผ่นใบรูปรี  ปลายใบยาวคล้ายหาง โคนใบมน  ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจุก  ออกดอกตามซอกใบและปลายกิ่ง  กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น  5  แฉก  สีแดงอมชมพู  กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันปลายแยก  5  กลีบ สีแดงอมชมพู  รูปกงล้อ  เกสรตัวผู้ มี  5  อัน  สีเหลือง ก้านชูอับเรณูสีแดง  เกสรตัวเมีย  1   อัน  มีสีเหลืองปลายแยกเป็น 2 แฉก  รังไข่เหนือวงกลีบ  ไม่มีกลิ่น  ผลเดี่ยว  ผลสด ผลมีหลายเมล็ด  ผลอ่อนสีเขียว  ผลสุกสีแดงสด  รูปร่างกลม   มีเมล็ด 5 เมล็ด  รูปร่างไข่  มี  3  พู
            ยางของปัตตาเวียมีพิษ  หากถูกผิวหนังจะทำให้บวมแดง  เป็นแผลพุพอง  เข้าตาทำให้ตาบอด  ถ้ารับประทานเข้าไปจะทำให้อาเจียน  ถ่ายเป็นเลือด