รำเพย (แห้ง)สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  รำเพย     รหัสพรรณไม้  7-36000-006-050

            ไม้พุ่ม  ทรงพุ่มกลม  สูง  1.7  เมตร  กว้าง  2.5  เมตร  เป็นพืชบก   ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  เปลือกลำต้นอ่อนสีเขียว  ต้นแก่สีเขียมอมน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ด  มีน้ำยางสีขาวขุ่น  ใบเดี่ยว  ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง  0.8 – 1  เซนติเมตร  ยาว  15  -  18  เซนติเมตร  ก้านใบสั้น  ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน  เรียงเวียนรอบกิ่ง  แผ่นใบรูปแถบ  ปลายใบแหลม  โคนใบสอบเรียว  ขอบใบเรียบ  ดอกออกเป็นช่อกระจุก  ตามซอกใบ  กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น  5  แฉก  สีเขียว  กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น  5  แฉก  สีเหลืองสด  รูปกรวย  เกสรตัวผู้มี 5  อัน  สีเหลือง  เกสรตัวเมียมี  1  อัน  สีเหลือง รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ  ไม่มีกลิ่น  ผลเดี่ยว  ผลสดเมล็ดเดียวแข็ง  ผลอ่อนสีเขียวเป็นมัน  ผลสุกมีสีดำ ผลค่อนข้างกลม  ปลายผลแบนมีรอยหยักเป็น 2  แฉก  เมล็ด  1-2  อัน  สีน้ำตาล  รูปสามเหลี่ยม
            เปลือก  เป็นยาถ่าย  ใช้รักษาไข้มาลาเรีย  แก้ไข้  เพิ่มความดันโลหิตให้สูง ใบและเมล็ดทำให้อาเจียน เป็นยาถ่ายและทำให้แท้ง  ยางที่ผลสีขาวขุ่นเป็นพิษ ระคายเคืองต่อผิวหนัง  ทำให้เกิดอาการผื่นคัน หากกินเมล็ดเข้าไป ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ชีพจรเต้นไม่เป็นจังหวะ เพ้อฝัน ชักกระดุก อาจหมดสติได้