สัก (แห้ง)สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  สัก     รหัสพรรณไม้  7-36000-006-057/4

            ไม้ต้น  ทรงพุ่มกลม  สูง  14  เมตร  กว้าง  9  เมตร  เป็นพืชบก  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  เปลือกลำต้นอ่อนสีเขียว  ต้นแก่สีเขียวอมเทา  แตกเป็นเส้น  ไม่มียาง  ใบเดี่ยว ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง  25 – 47  เซนติเมตร  ยาว  24  -  57  เซนติเมตร  ผิวใบมีขนสากคาย  มีต่อมเล็ก ๆ สีแดง ขยี้ใบจะมีสีแดงเหมือนเลือด  เรียงตรงข้าม  แผ่นใบรูปวงกลม  ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อแยกแขนง   ดอกออกตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น  5  แฉก  สีน้ำตาล  กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น  6  แฉก  สีขาวนวล  รูปดอกเข็ม  เกสรตัวผู้  มี  6  อัน  สีเหลืองนวล  เกสรตัวเมียมี  1  อัน  สีขาว  ปลายก้านชูเกสร  แยกเป็น  4  แฉก  รังไข่เหนือวงกลีบ  ไม่มีกลิ่น  ผลเดี่ยว  ผลแห้งแก่แล้วไม่แตก  เปลือกแข็ง  ผลสีเขียวปนน้ำตาล  ค่อนข้างกลม มี 1 - 3 เมล็ด  สีขาวปนเขียว  รูปร่างเมล็ดกลม
                     ใบ แก้เบาหวาน แก้พิษเสมหะและโลหิต  ดอก ขับปัสสาวะ  เปลือก สมานแผล  แก่นเนื้อไม้ ฆ่าพยาธิ บำรุงโลหิต แก้ไอ ขับลม ขับปัสสาวะ  เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างเครื่องเรือน  มีลายสวยงาม  แข็งแรง ทนทาน เลื่อยผ่าไสกบตบแต่งและชักเงาได้ง่าย