เทียนทอง (แห้ง)สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  เทียนทอง รหัสพรรณไม้  7-36000-006-020/5

                ไม้พุ่ม ทรงพุ่มรูปร่ม  สูง  2  เมตร กว้าง  0.5  เมตร  เป็นพืชบก  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  เปลือกลำต้นอ่อนสีน้ำตาล  ต้นแก่สีน้ำตาลเข้ม  เรียบ  ไม่มียาง  ใบเดี่ยว  ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวอมเหลือง  แผ่นใบกว้าง  0.9 – 1.5  เซนติเมตร  ยาว  1  -  1.5  เซนติเมตร  เรียงตัวบนกิ่งแบบตรงข้าม แผ่นใบรูปรี  ปลายใบแหลม  โคนใบสอบเรียว  ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจะสีม่วง  ออกดอกปลายยอด  กลีบเลี้ยงแยกจากกัน  มีจำนวน  6  กลีบ  สีเขียว  กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น  5  แฉก รูปกงล้อ เกสรตัวผู้มี  5  อัน  สีเหลือง เกสรตัวเมีย  มี  2 อัน  สีเขียว  รังไข่เหนือวงกลีบ  ดอกมีกลิ่นหอม ผลเดี่ยว ผลสด ผลเมล็ดเดี่ยวแข็งผลอ่อนสีเขียว  ผลแก่สีส้ม รูปร่างกลม เมล็ดมีจำนวน 1 เมล็ด  สีเหลือง รูปร่างเมล็ดกลม
                เมล็ดมีพิษ เมื่อรับประทานเข้าไป ถ้าเด็กเคี้ยวเมล็ด ทำให้เด็กเป็นไข้ ม่านตาขยาย ชีพจรเต้นเร็ว ชักและตายได้  เป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  และส่วนโปรตีนในเนื้อเมล็ดที่เป็นพิษ ถ้าไม่กัดหรือเคี้ยวเมล็ดให้แตก ก็ไม่เป็นอันตราย