ต้อยติ่งเทศสีม่วง (แห้ง)สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ต้อยติ่งเทศสีม่วง   รหัสพรรณไม้  7-36000-006-078/11

            ไม้พุ่ม  ทรงพุ่มรูปร่ม  สูง  0.7  เมตร  กว้าง  0.3  เมตร  เป็นพืชบก ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองได้    เปลือกลำต้นอ่อนสีเขียว  ลำต้นแก่สีม่วง  ผิวลำต้นเรียบ  ไม่มียาง  ใบเดี่ยว สีเขียว  แผ่นใบย่อยกว้าง  1.5 – 2.5  เซนติเมตร  ยาว  10-17  เซนติเมตร    ใบเรียงตรงข้าม  แผ่นใบรูปลิ่มแคบ  ปลายใบเรียวแหลม โคนสอบเรียว  ขอบใบเรียบ  ดอกออกเป็นช่อแยกแขนง  ตามปลายยอด    กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยก  5  แฉก  สีเขียว   กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น  5  แฉก  สีเขียวอยู่ส่วนล่าง กลีบส่วนบนสีม่วงหยักย่น   เป็นรูปกรวย   เกสรตัวผู้มี  4  อัน สีขาว  สั้น  2  อัน  ยาว  2  อัน   เกสรตัวเมีย  1  อัน  สีขาว  ส่วนรังไข่อยู่ใต้วงกลีบ  ดอกไม่มีกลิ่น   ผลเดี่ยวแบบผลแห้งแก่แล้วแยกออกจากกัน  ผลอ่อนเขียว   ผลแก่สีน้ำตาลดำ   ผลรูปร่างรียาว   เมล็ดจำนวน  8-10  เมล็ด   เมล็ดอ่อนสีขาว  เมล็ดแก่สีน้ำตาลดำ  รูปแบนกลม 
            รากมีสรรพคุณขับปัสสาวะ  ใบใช้เป็นยาถ่ายพยาธิและพอกกล้ามเนื้อแก้ปวดเมื่อย   เมล็ดใช้พอกดูดหนอง  สมานแผลแก้ผดผื่นคัน  ฝักแก่แห้งใช้เป็นของเล่นเด็ก โดยนำมาจุ่มน้ำ (หรือน้ำลาย) แล้วเอาไปโยนใส่เพื่อนๆ สักพักหนึ่งฝักก็จะแตกตัวออกดังแป๊ะ พร้อมกับดีดเมล็ดออกโดยรอบ ทำให้เพื่อนตกใจหรือเจ็บคันๆ   ส่วนรากอาจมีพิษทำเป็นยาเบื่อได้